Hverdagen hos Novozymes i Danmark

Alle dage er forskellige hos Novozymes. Vores arbejde med innovation inden for bioteknologi, skaber en dynamisk stemning, hvor gode ideer er drivkraften.

Novozymes har store ambitioner, og det har vores medarbejder også. Derfor er hverdagen præget af en konstant udfordring af status quo, og en søgen efter bedre løsninger for vores kunder. Det skaber en inspirerende atmosfære og et stort fokus på muligheder fremfor begrænsninger.

Vores medarbejdere arbejder sammen på tværs af forretningsområder og geografiske områder for at skabe og udvikle de gode ideer. Vi er en international virksomhed, og det afspejles i vores mangfoldige medarbejderstab. Vi er rummelige over for forskelligheder og bruger det aktivt til at lære noget nyt hver dag af hinanden.

Udover stor faglighed og ambitioner inden for bioteknologiske løsninger, er det vigtigt for vores medarbejdere at omgås med respekt og tillid.  Ærlighed er forventet i alle situationer, men udøves med omsorg for andre mennesker. Vi betragter os selv som en familie, og dermed kommer denne balance helt naturligt.

Hvert år planlægger vi en række aktiviteter for vores medarbejder i Danmark for at inspirere dem som mennesker, ikke kun som medarbejdere. Det har bl.a. været foredrag med Chris McDonald (livsstilscoach), Peter Lund Madsen (hjerneforsker) og Claus Meyer (innovativ madmand). Men vi har også haft meditationskurser, gospelsang og tilbud om kost- og motionsvejledning.

De gode relationer i hverdagen tager mange medarbejdere med sig uden for arbejdet, når de deltager i de mange fritidsklubber eller træner sammen i vores fitnesscenter. Derudover er der stor tilslutning til de forskellige julearrangementer og den årlige sommerfest, hvor den gode stemning stortrives.