Procesoperatørelev

– tag styringen og optimer processen

​Adgangskrav:  Grundforløbet Strøm, Styring og IT fra en teknisk skole eller processkole og områdefag til procesoperatør  (ca. 6 måneders studier)
Elevtid:   3½ år
Skoleophold: Ca. 37 uger – fordelt over elevtiden
Eksamen:   Svendeprøve
Arbejdssted:  København eller Kalundborg

RKH_proces

Hvem er du?

Du er interesseret i teknik og i at få en uddannelse, hvor du kan bruge både hoved og hænder. For at søge ind på grundforløbet på en teknisk skole skal du have en folkeskoleeksamen, en gymnasial eller anden uddannelse og gerne erhvervserfaring. Du har initiativ, er selvstændig og har lyst til at arbejde i et team.

Hvad laver en procesoperatør?

Procesoperatøren styrer produktionen via et avanceret, computerstyret procesanlæg med højteknologisk udstyr. Procesoperatøren tager sig også af praktiske opgaver som at udtage prøver, finde fejl, vedligeholde og rengøre anlæggene samt håndtere råvarer og færdigvarer til og fra procesanlægget. Procesoperatøren tager sig altså af alle opgaver inden for driften af et avanceret procesanlæg. Den tekniske udvikling stiller store krav til viden inden for et bredt fagområde. En procesoperatør skal derfor være åben over for forskellige arbejdsopgaver inden for både en elektrikers, smeds, laborants og automatikfagteknikers arbejde.

Hvordan er uddannelsen?

Under uddannelsesforløbet er du tilknyttet én produktionsafdeling, men med mulighed for kortere praktikophold i andre produktionsafdelinger for at få et indtryk af, hvordan deres produktion og arbejdsgange fungerer. Du arbejder på skiftehold i selvforvaltende team, hvor du får dit eget ansvarsområde og er med til at beslutte, hvordan arbejdsprocessen skal være. I teamet er der en elevvejleder, som udarbejder din uddannelsesplan og sørger for opfølgning på din uddannelse.

Hvad er dine fremtidsmuligheder?

Flere udlærte procesoperatører bliver ansat i Novozymes. Der er gode muligheder for at skifte afdeling og få nye opgaver og udfordringer. Uddannelsen giver desuden adgang til at videreuddanne sig til for eksempel procesteknolog eller teknonom, ligesom nogle vælger at videreuddanne sig til ingeniør.