Status vedrørende Novozymes' beholdning afegne aktier

Status vedrørende Novozymes' beholdning af egne aktier

I forlængelse af selskabets meddelelse af 9. maj 2001 vedrørende opkøb af egne aktier, samt i henhold til "Lov om værdipapirhandel m.v." §28, skal det meddeles, at Novozymes A/S dags dato ejer 1.515.204 stk. B-aktier i Novozymes A/S, svarende til 2% af den samlede aktiekapital.
 
Den 31. december 2000 var beholdningen 182,241 B-aktier, svarende til 0,2% af det samlede antal aktier.
 
Den gennemsnitlige kurs for de 1.386.463 stk. B-aktier i Novozymes A/S, der er erhvervet siden den 12. december 2000, udgør DKK 172 pr. aktie.
 
For yderligere information, kontakt:
 
Media Relations:                                   Investor Relations:
Eva Louise Holm Petersen                      Michael Steen‑Knudsen
Telefon: +45 4442 3338                        Telefon: +45 4442 6048