Novozymes A/S sælger patenter til Solvay Pharmaceuticals

Solvay har pr. 19. december 2002 erhvervet Novozymes' patenter relateret til produktion af et rekombinant enzym til anvendelse inden for det farmaceutiske område.

Solvay har pr. 19. december 2002 erhvervet Novozymes' patenter relateret til produktion af et rekombinant enzym til anvendelse inden for det farmaceutiske område. Novozymes beholder rettighederne til at udvikle, fremstille og markedsføre det specifikke enzym inden for andre områder end det farmaceutiske.
 
Novozymes modtager i år et mindre beløb for salget af patenterne. Hvis Solvay markedsfører det specifikke enzym, der er omfattet af den patenterede teknologi, har Novozymes ret til royalties beregnet på basis af nettosalget. 
 
Langsigtet strategi
Aftalen fremhæver bredden af Novozymes’ stærke patentportefølje inden for proteiner samt understreger Novozymes’ strategi: markedsføring og udnyttelse af ideer, hvor Novozymes’ teknologier kan spille en rolle.
 
Forventninger til året 2002
Aftalen vil få en mindre, positiv effekt på dette års resultat af primær drift.
 
 
Kontaktpersoner:
Presse:                                                     Analytikere og investorer:
Eva Louise Holm Petersen                           Michael Steen-Knudsen
Tlf. (direkte): 4442 3338                             Tlf. (direkte): 4442 6048
                                                                        
Anne Thommesen                                        Thomas Kudsk Larsen                
Tlf. (direkte): 4442 4161                              Tlf. (direkte): 4442 5969