Insideres handel med Novozymes-aktier

I henhold til Værdipapirhandellovens §37 skal Novozymes offentliggøre følgende:

Fondskode Handelsperiode Nettoantallet af
handlede aktier
stk.
 
DK 0010272129  27.05.2003 

0

Værdien af nettoantallet
af handlede aktier
kr. 
Samlet aktiebesiddelse

stk.
Kursværdi af den
samlede aktiebesiddelse
i kr.
422.500 140.375  24.846.375

  

Kontaktpersoner: 

Presse og medier
Eva Louise Holm Petersen
Tlf. (direkte): 4442 3338
 
Nicolai Kampmann
Tlf. (direkte): 4442 4161

Aktieanalytikere og investorer
Michael Steen-Knudsen
Tlf. (direkte): 4442 6048

Thomas Kudsk Larsen
Tlf. (direkte): 4442 5969