Nedskrivning af aktiekapitalen og status på antal egne aktier

Som oplyst i børsmeddelelse nr. 20/2005 blev det på Novozymes A/S' ordinære generalforsamling den 16. marts 2005 vedtaget at nedskrive aktiekapitalen.

Proklamafristen udløb den 27. juni 2005 uden indsigelser og kapitalnedsættelsen er derfor endeligt anmeldt til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Efter registrering udgør aktiekapitalen 696 mio. kr., svarende til 69,6 mio. stk. aktier.
 
Aktiekapital i kr.

Antal 10 kr. aktier

A-aktier 107.487.200 10.748.720
B-aktier 588.512.800 58.851.280
Total 696.000.000 69.600.000

 

 
Beholdningen af egne aktier var pr. 30. juni 2005, 6.939.406 stk B-aktier, svarende til 3.939.406 stk B-aktier efter kapitalnedskrivning, hvilket er lig 5,7% af den nedskrevne aktiekapital. Der er i perioden fra 4. januar 2005 til 30. juni 2005 købt aktier for 435 mio. kr., som led i et større aktietilbagekøbsprogram.
Kontaktpersoner:
 

Presse og medier:
Eva Louise Holm Petersen
Tlf. (direkte): 4442 3338

Annegrethe M. Jakobsen
Tlf. (direkte): 4442 3050 

Aktieanalytikere og investorer:
Lene Aaboe
Tlf. (direkte): 4446 0082

Niels Eldrup Meidahl
Tlf. (direkte): 4443 3304

I USA:
Thomas Kudsk Larsen
Tlf. (direkte): 001 919 494 3279