Koncernregnskab for 2005

2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat - væsentligt højere end forventet ved årets start.

2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat - væsentligt højere end forventet ved årets start. Resultat af primær drift steg til 1.206 mio. kr., mens årets resultat steg til 861 mio. kr. Meget tilfredsstillende frie pengestrømme på 991 mio. kr. Rammen for det overordnede aktietilbagekøbsprogram øges til i alt 4 mia. kr.
  • Salget steg 5% til 6.281 mio. kr. fra 5.988 mio. kr. i 2004. Opgjort i lokale valutaer blev salgsvæksten 4%
  • Resultat af primær drift steg 11% til 1.206 mio. kr. fra 1.089 mio. kr. i 2004. Overskudsgraden blev 19,2% mod 18,2% sidste år
  • Resultat før skat steg 9% til 1.150 mio. kr. fra 1.056 mio. kr. Nettofinansomkostningerne udgjorde 56 mio. kr. mod 33 mio. kr. i 2004
  • Årets resultat steg 11% til 861 mio. kr. fra 775 mio. kr. i 2004. Resultat pr. aktie (udvandet) blev 12,8 kr., svarende til en stigning på 17%
  • Frie pengestrømme udgjorde 991 mio. kr. mod 1.080 mio. kr. i 2004, hvilket svarer til en stigning på 4%, når der reguleres for en engangsindtægt på 131 mio. kr. i 2004
  • Seneste tre års investeringer udgjorde 1.065 mio. kr., mens akkumulerede afskrivninger for perioden var 1.464 mio. kr.
  • Afkast på investeret kapital efter skat (ROIC) steg til 19,3% fra 17,4% i 2004
  • Det samlede aktietilbagekøb i 2005 beløb sig til 1.053 mio. kr.

Forventninger til 2006
I 2006 forventes salget at stige med 7-9%, svarende t il en stigning på 6-8% målt i lokal valuta. Overskud af primær drift forventes ligeledes at stige med 7-9%, mens der forventes en stigning i årets resultat på 5-7%. Frie pengestrømme før opkøb forventes at blive i niveauet 750-850 mio. kr.
Bestyrelsen har i dag godkendt en udvidelse af den samlede ramme for aktietilbagekøb fra 2,5 mia. kr. til nu 4 mia. kr. Inden for denne ramme er der for 2006 godkendt et tilbagekøb for op til 1 mia. kr. Der vil desuden blive fremsat et forslag på generalforsamlingen om nedskrivning af aktiekapitalen i 2006 med nominelt 46 mio. kr. samt forslag om udbetaling af dividende for 2005 på 4,00 kr. pr. aktie.

Kontaktpersoner
 

Presse og medier:
Eva Veileborg Hald
Tlf. (direkte): 4442 3338
Mobil: 3079 3338

Annegrethe M. Jakobsen
Tlf. (direkte): 4442 3050
Mobil: 3079 3050 

Aktieanalytikere og investorer:
Lene Aaboe
Tlf. (direkte): 4446 0082
Mobil: 3077 0082

Tobias Cornelius Bjorklund
Tlf. (direkte): 4442 8682
Mobil: 3079 8682