Ordinær generalforsamling 2006 i Novozymes A/S

Novozymes A/S afholdt i går ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår taget til efterretning.

Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:

  • Revideret årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

  • Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab (årsrapport), idet der udbetales et udbytte på kr. 4,00 pr. aktie a kr. 10

  • Genvalg af bestyrelsens seks generalforsamlingsvalgte medlemmer

  • Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

  • Nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne B-aktier, i alt nominelt kr. 46.000.000. Efter nedsættelsen vil aktiekapitalen udgøre nominelt kr. 650.000.000, hvoraf kr. 107.487.200 er A-aktier og kr. 542.512.800 er B-aktier

  • Bemyndigelse for bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen op til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf. Aktieselskabslovens paragraf 48

I sin mundtlige beretning havde bestyrelsesformand Henrik Gürtler blandt andet følgende kommentarer:

"2005 var et år med fortsat stigende indtjening og stærke, frie pengestrømme. Det er resultater, som vi kan være stolte af, og som vi har nået på trods af en salgsfremgang, der var lavere end de langsigtede vækstforventninger.

I år 2000 satte Novozymes nogle økonomiske mål, som vi skulle nå i de første fem år - de er alle nået. Vi vil fremover fastholde de langsigtede finansielle mål, men vil fokusere en dnu mere på toplinievækst og markedsudvidende aktiviteter.

Også på det miljømæssige og sociale område har vi i 2005 nået pæne resultater. De fleste af de mål vi satte for bæredygtighed er nået, og vi arbejder systematisk med at integrere det samfundsmæssige ansvar i forretningen."

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Administrerende direktør Henrik Gürtler, Novo A/S (formand)
Direktør Kurt Anker Nielsen, tidl. adm. dir. Novo A/S (næstformand)
Senior Vice President Paul Petter Aas, Yara International ASA
Specialarbejder Arne Hansen (medarbejderrepræsentant)
Administrerende direktør Jerker Hartwall, AarhusKarlshamn AB
Manager Søren Jepsen (medarbejderrepræsentant)
Laborant Ulla Morin (medarbejderrepræsentant)
Administrerende direktør og Vice President Walther Thygesen, Hewlett-Packard
Direktør Hans Werdelin, tidl. adm. dir., Sophus Berendsen

Kontaktpersoner

Presse og medier:
Eva Veileborg Hald
Tlf. (direkte): 4442 3338
Mobil: 3079 3338

Annegrethe M. Jakobsen
Tlf. (direkte): 4442 3050
Mobil: 3079 3050 

Aktieanalytikere og investorer:
Lene Aaboe
Tlf. (direkte): 4446 0082
Mobil: 3077 0082

Tobias Cornelius Bjorklund
Tlf. (direkte): 4442 8682
Mobil: 307 9 8682