Koncernregnskab for 1. kvartal 2006

Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til 2006 fastholdes.

  • Salget i første kvartal 2006 steg 11% til 1.633 mio. kr. fra 1.476 mio. kr. i samme periode 2005. Opgjort i lokal valuta steg salget godt 5%
  • Resultat af primær drift steg 14% til 313 mio. kr. mod 275 mio. kr. i første kvartal 2005. Overskudsgraden blev 19,2% mod 18,6% sidste år
  • Resultat før skat blev 265 mio. kr. på niveau med resultat før skat i første kvartal 2005 på 267 mio. kr.
  • Nettofinansomkostninger udgjorde 48 mio. kr. mod 8 mio. kr. i første kvartal 2005
  • Periodens resultat steg 2% til 196 mio. kr. fra 193 mio. kr. Reguleret for en negativ påvirkning relateret til medarbejderaktieoptioner, steg periodens resultat med 7%
  • Resultat pr. aktie (udvandet) blev 2,97 kr., hvilket er en stigning på 5% i forhold til første kvartal 2005
  • Frie pengestrømme før opkøb steg 14% til 304 mio. kr. mod 267 mio. kr. i første kvartal 2005. Frie pengestrømme efter opkøb udgjorde i første kvartal 238 mio. kr.
  • Afkast på investeret kapital (ROIC) steg til 18,4% fra 17,7% i samme periode 2005
Forventninger til 2006
Novozymes fastholder forventningerne til 2006 under forudsætning af uændrede valutakurser. Således forventes en vækst i salget på 7-9%, svarende til 6-8% opgjort i lokal valuta. Resultat af primær drift forventes at stige med 7-9%, mens der forventes en vækst i årets resultat på 5-7%. Ligeledes fastholdes forventningerne til frie pengestrømme på 750-850 mio. kr.

"Novozymes har fået en god start på 2006," siger administrerende direktør Steen Riisgaard. "Vi nåede en flot toplinievækst på 11%, positivt påvirket af valuta. Også det underliggende salg viste en stigende vækst i forhold til sidste år. Første kvartal har desuden endnu engang bevist selskabets evne til løbende at optimere produktionen og dermed øge profitabiliteten på trods af stigende energi- og råvarepriser. Salget udvikler sig som forventet, og forventningerne til vækst i både salg og indtjening for 2006 fastholdes.
I januar 2006 købte Novozymes en mindre virksomhed i Kina inden for biopolymerområdet. Novozymes vurderer løbende potentielle opkøbskandidater, primært til forretningen uden for enzymområdet, der vil kunne styrke selskabets position inden for det enkelte område."

 Læs den fulde børsmeddelelse i pdf-format

Kontaktpersoner
 

Presse og medier:
Annegrethe M. Jakobsen
Tlf. (direkte): 4442 3050
Mobil: 3079 3050 

Cirkeline Buron
Tlf. (direkte): 4446 0626
Mobil: 3077 0626

Aktieanalytikere og investorer:
Lene Aaboe
Tlf. (direkte): 4446 0082
Mobil: 3077 0082

Tobias Cornelius Bjorklund
Tlf. (direkte): 4442 8682
Mobil: 3079 8682