Insideres handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapircentralens paragraf 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

 

Navn

 

Relation/kategori af nærtstående

 

Handelsdato

Kurt Anker Nielsen


Arne W. Schmidt

Næstformand i bestyrelsen

Koncerndirektør, Udvikling, Produktion og Kvalitet

3/5-2006


3/5-2006

Transaktionens karakter

Antal handlede aktier(køb/salg) stk.

Kursværdi, kr.

Aktier

Aktieoptioner

 - 1.000

+ 4.500
-  4.500

   470.000

   760.500
2.070.000