Insideres handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapircentralens paragraf 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktion under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

 Navn

Relation/kategori af nærtstående

 Handelsdato

Kurt Anker Nielsen

 Næstformand i bestyrelsen

4/5-2006

Transaktionens karakter

Antal handlede aktier(køb/salg) stk.

Kursværdi, kr.

Aktier

-1.000

470.500