Kapitalnedsættelse

Bagsværd - Novozymes A/S har i går gennemført en nedsættelse af aktiekapitalen i henhold til beslutning vedtaget på Novozymes A/S’ ordinære generalforsamling den 1.marts 2006.

Proklamafristen er udløbet uden indsigelser og kapitalnedsættelsen er derfor endeligt anmeldt og registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kapitalnedsættelsen udgør DKK 46 mio. kr., og efter registrering udgør aktiekapitalen således DKK 650 mio. kr., svarende til 65,0 mio. stk. aktier.

Aktiekapital i kr.

Antal 10 kr. aktier

A-aktier

107.487.200

10.748.720

B-aktier

542.512.800

54.251.280

Total

650.000.000

65.000.000


Beholdningen af egne aktier var pr. 12. juni 2006, 6.471.082 stk. B-aktier, svarende til 1.871.082 stk. B-aktier efter kapitalnedskrivning, hvilket er lig 2,88% af den nedskrevne aktiekapital.