Novozymes køber Delta Biotechnology Ltd.

Novozymes overtager det engelske Delta Biotechnology Ltd og styrker dermed sin position inden for ingredienser til den biofarmaceutiske industri.

Den 12. juni 2006 underskrev Novozymes en aftale om at købe Delta Biotechnology Ltd af sanofi-aventis Gruppen. Købet er betinget af sædvanlig myndighedsgodkendelse og forventes endeligt gennemført inden for 1-3 måneder.


Virksomheden, der ligger i Nottingham, England, er en mindre, teknologibaseret virksomhed, som arbejder med forskning & udvikling, produktion og salg af mikrobielt fremstillede rekombinante proteiner. Delta Biotechnology har 106 ansatte og har en stærk position inden for markedet for rekombinant human albumin, en ingrediens brugt i den biofarmaceutiske industri som erstatning for human serum albumin.

Selskabets omsætning, som primært er kontraktsbaseret, udgjorde i 2005 ca. DKK 100 mio. og har hovedsageligt været baseret på et årligt salg af et enkelt produkt – Recombumin® til formulering af biofarmaceutiske produkter. Derudover har selskabet i deres pipeline projekter for andre kvalitetsniveauer af rekombinant albumin og rekombinant transferrin, som på sigt kan bruges som ingredienser til cellekulturmedier. Desuden har Delta Biotechnology Ltd udviklet en platform til produktion af rekombinante proteiner baseret på Albufusion teknologi.

Novozymes køber Delta Biotechnology Ltd som led i selskabets strategi om at opkøbe aktiviteter, der kan styrke selskabets position, og som desuden anvender samme teknologibase som Novozymes. Købet af Delta Biotechnology Ltd understøtter opbygningen af en platform inden for ingredienser til den biofarmaceutiske industri. Novozymes producerer og udvikler i forvejen ingredienser til den biofarmaceutiske industri.

Administrerende direktør for Novozymes Steen Riisgaard siger om opkøbet: ”Delta Biotechnology Ltd supplerer de eksisterende projekter inden for ingredienser til den biofarmaceutiske industri fint. Købet tilfører os væsentlig viden og teknologibase og er samtidig en igangværende forretning, der kan støtte vores fortsatte ekspansion inden for dette område.”

Parterne har aftalt ikke at oplyse købsprisen. Opkøbet forventes at få en marginal positiv påvirkning af salget for 2006. Grundet engangsomkostninger i forbindelse med købet forventes påvirkningen på dette års resultat af primær drift at være svag negativ.