Køb af egne aktier

Novozymes A/S har i dag købt 600.000 stk. B-aktier til en værdi af 241,3 mio. kr. fra Novo A/S.

Transaktionsprisen på 402,16 kr. pr. aktie er beregnet som den gennemsnitlige børskurs for perioden 9. august 2006 til 22. august 2006 i det åbne vindue efter offentliggørelsen af regnskabet for 2. kvartal 2006.

Købet er et led i gennemførelsen af Novozymes A/S’ løbende aktietilbagekøbsprogram på 4 mia. kr., under hvilket der er godkendt tilbagekøb af egne aktier for op til DKK 1 mia. i 2006. Novozymes A/S har år til dato købt egne aktier for 892 mio. kr. i 2006.

Novozymes A/S ejer nu 2.803.354 stk. egne B-aktier a 10 kr., svarende til en samlet nominel værdi af 28.033.540 kr. eller 4,31% af den registrerede aktiekapital.

Novo A/S´ aktiebesiddelse i Novozymes A/S umiddelbart forud for ovennævnte salg af B-aktier bestod dels af hele A-aktiekapitalen på nominelt kr. 107.487.200 og dels af 6.999.280 stk. B-aktier a nominelt 10 kr., i alt svarende til 27,3% af aktiekapitalen og 70,8% af stemmerne.

Det er Novo A/S’ intention, i henhold til selskabets strategi, at justere sin aktieandel i Novozymes A/S til det samme niveau som efter fraspaltningen fra Novo Nordisk A/S i år 2000. Novo A/S skal for at nå dette niveau reducere sin aktiebesiddelse med 1,2 mio. stk. Novozymes B-aktier. Den aktuelle transaktion, samt et løbende salg i aktiemarkedet, forventes således at bringe Novo A/S´ aktiepost i Novozymes A/S tilbage til 25,5% af aktiekapitalen og 70,0% af stemmerne.