Koncernregnskab for 1. halvår 2006

Novozymes fortsætter det høje indtjeningsniveau. Vækst i salg og resultat af primær drift på henholdsvis 8% og 10% i første halvår 2006 lever op til selskabets forventninger.

Indtjeningsforventningerne til helåret er uændrede, mens forventningen til frie pengestrømme øges til 850-950 mio. kr. 

 

  • Salget steg 8% til 3.282 mio. kr. fra 3.037 mio. kr. i første halvår 2005. Opgjort i lokal valuta steg salget godt 5%
  • Resultat af primær drift steg med 10% til 657 mio. kr. fra 597 mio. kr. sidste år
  • Overskudsgraden for første halvår 2006 steg til 20,0% fra 19,7% i samme periode i 2005
  • Nettofinansomkostninger udgjorde 66 mio. kr. mod 8 mio. kr. i 2005
  • Resultat før skat var 591 mio. kr., og stort set på niveau med første halvår 2005
  • Periodens resultat var 443 mio. kr., hvilket er marginalt højere end resultatet på 441 mio. kr. i 2005. Periodens resultat pr. aktie (udvandet) blev 6,72 kr., hvilket er en stigning på ca. 4%
  • Frie pengestrømme før opkøb steg 25% til 600 mio. kr. mod 480 mio. kr. i 2005
  • Afkast på investeret kapital (ROIC) var 19,7% - samme niveau som sidste år

Forventninger til 2006
Novozymes fastholder forventningerne til 2006 inden for de rammer, som blev givet i januar 2006. Dog forventes frie pengestrømme nu at blive 850-950 mio. kr. mod tidligere 750-850 mio. kr., hovedsageligt som følge af skatterelaterede engangsposter. Der forventes således fortsat en vækst i salget på 7-9% i danske kroner og 6-8% i lokal valuta. Resultat af primær drift forventes at stige 7-9%, mens væksten i årets resultat forventes at blive 5-7%.

"Vi er tilfredse", siger administrerende direktør Steen Riisgaard. "Med en vækst i salget på 8% i danske kroner og godt 5% i lokal valuta lever vi op til vores forventninger for perioden. Det er desuden lykkedes os, at opnå pæne produktivitetsforbedringer i første halvår, hvilket understøtter vores indtjeningsevne og dermed en overskudsgrad på et uændret højt niveau, samtidig med at vi investerer mere i langsigtet vækst. Set i lyset af resultatet for første halvår fastholder vi indtjeningsforventningerne til året inden for de rammer, vi gav markedet i januar 2006.
Det netop afsluttede køb af engelske Delta Biotechnology Ltd (nu Novozymes Delta Ltd) er et led i selskabets opbygning af en platform inden for ingredienser til den biofarmaceutiske industri. Den eksisterende produktportefølje og pipeline fra Novozymes Delta Ltd supplerer vores eksisterende projekter inden for området fint og kan desuden støtte vores fortsatte ekspansion inden for medier til cellekulturer."

Læs den fulde børsmeddelelse her