Overtagelsestilbud af GroPep Ltd.

Novozymes tager endnu et vigtigt skridt i retning af at blive en førende leverandør af rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske industri

Novozymes A/S (“Novozymes”) offentliggør i dag et tilbud ("Tilbuddet"), hvorved Novozymes søger at erhverve 100% af aktierne1 i GroPep Limited (”GroPep”) gennem et såkaldt ”Scheme of Arrangement” (“Overtagelsesordningen”). Novozymes er i dag ikke indehaver af aktier i GroPep.

Bestyrelsesmedlemmerne ("Bestyrelsen") i GroPep anbefaler enstemmigt at acceptere Tilbuddet under visse nærmere forudsætninger, som er sædvanlige for en transaktion af denne karakter (disse forudsætninger er nærmere gengivet i bilaget til denne børsmeddelelse)

GroPeps aktionærer vil få tilbudt AUD 2,05 kontant pr. udstedt aktie, hvilket svarer til en værdi for GroPeps egenkapital på AUD 95,5 mio. (428 mio. kr.2) (eksklusiv omkostningerne til Optionsordningen – se nedenfor). Værdien af transaktionen udgør ca. 375 mio. kr. på en kontant og gældfri basis.3

Tilbuddet repræsenterer en overkurs i forhold til de seneste kurser for GroPep aktien, som følger:

- en overkurs på 40% i forhold til seneste betalte kurs for GroPep aktien på seneste børsdag forud for nærværende meddelelse (11. august 2006)

- en overkurs på 40% i forhold til en volumenbaseret gennemsnitskurs for GroPep aktien i den seneste måned forud for nærværende meddelelse

- en overkurs på 33% i forhold til en volumenbaseret gennemsnitskurs for GroPep aktien i de seneste tre måned forud for nærværende meddelelse

“Det er et led i Novozymes' strategi at udnytte sin bioteknologiske ekspertise og teknologiske platform til at opbygge nye forretningsområder inden for ingredienser til den biofarmaceutiske industri, og dette opkøb er en fremragende mulighed for at gøre lige netop det”, siger Novozymes' administrerende direktør, Steen Riisgaard. “Vi ser opkøbet af GroPep som en mulighed for at udvide vores produktportefølge til markedet for ingredienser til cellekulturer. Kombinationen af vores egne projekter inden for dette område, vores nylige overtagelse af den engelske virksomhed Novozymes Delta Ltd. og GroPep styrker vores position, således at vi kan blive en førende leverandør af rekombinante ingredienser til det biofarmaceutiske marked."1 På datoen for Fusionsgennemførelsesaftalen havde GroPep udstedt 46.597.408 fuldt betalte ordinære aktier.

2 AUD/DKK 4.4841

3 Baseret på rentebærende aktiver, netto (inklusive nuværende nettoværdi af visse hensatte kontantbetalinger til GroPep) i GroPep pr. 30. juni 2006: AUD 11.9 millioner.

Læs den fulde fondsbørsmeddelelse