Koncernregnskab for 3. kvartal 2006

Resultatet for de første tre kvartaler 2006 er meget tilfredsstillende. Med en vækst i resultat af primær drift på 11% samt 8% vækst i salget lever resultatet til fulde op til selskabets forventninger. Forventningerne til året opjusteres.

  • Salget i de tre første kvartaler 2006 steg godt 8% til 5.038 mio. kr. fra 4.657 mio. kr. i samme periode 2005. Opgjort i lokal valuta steg salget godt 7%
  • Resultat af primær drift steg 11% til 1.006 mio. kr. mod 909 mio. kr. sidste år
  • Overskudsgraden blev 20,0% mod 19,5% i den tilsvarende periode 2005
  • Nettofinansomkostninger udgjorde 110 mio. kr. mod nettofinansomkostninger på 24 mio. kr. i de tre første kvartaler 2005
  • Periodens resultat steg 1% til 671 mio. kr. fra 664 mio. kr. Reguleret for en negativ påvirkning relateret til medarbejderaktieoptioner var periodens resultat godt 4% højere end samme periode sidste år
  • Resultat pr. aktie (udvandet) blev 13,68 kr., hvilket er en stigning på 4% i forhold til den tilsvarende periode i 2005
  • Frie pengestrømme før opkøb steg 8% til 960 mio. kr. fra 888 mio. kr. Frie pengestrømme efter opkøb udgjorde i de tre første kvartaler 2006 885 mio. kr.
  • Afkast på investeret kapital (ROIC) steg til 20,6% fra 19,8% i samme periode 2005
Forventninger til 2006

Novozymes opjusterer forventningerne til indtjening og frie pengestrømme for 2006 under forudsætning af uændrede valutakurser. Der forventes en vækst i salget på omkring 8% (tidligere 7-9%), svarende til ca. 8% (tidligere 6-8%) opgjort i lokal valuta. Resultat af primær drift forventes nu at stige med omkring 10% (tidligere 7-9%), mens der forventes en vækst i årets resultat på 5-6% (tidligere 5-7%). Forventningerne til frie pengestrømme før opkøb øges til 950-1.000 mio. kr. (tidligere 850-950 mio. kr.). Det er desuden besluttet at øge rammen for aktietilbagekøb for 2006 med 350 mio. kr. til 1.350 mio. kr. (tidligere 1 mia. kr.).

"Vi er meget tilfredse med resultatet,” siger Steen Riisgaard, administrerende direktør for Novozymes. " Vi har haft et rigtig godt tredje kvartal med en underliggende vækst i salget på 11%, og fastholder vores forventninger til salget for 2006 inden for det spænd, vi oprindeligt gav markedet. Samtidig har vi haft pæne produktivitetsstigninger, der nu gør det muligt for os at opjustere indtjening og frie pengestrømme.
Novozymes afgav i august 2006 bud på den australske biotekvirksomhed GroPep Ltd. som et led i vores strategi om at udnytte selskabets biotek ekspertise og teknologiplatform til at etablere et nyt forretningsområde inden for rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske industri. Jeg er glad for at kunne sige, at GroPep's bestyrelse nu, som følge af et tilfredsstillende resultat af en uafhængig eksperts vurdering af overtagelsesordningen, bekræfter sin anbefaling til aktionærerne om at acceptere vores tilbud. Vi forventer dermed transaktionen afsluttet inden årets udgang."