Novozymes overtager GroPep Ltd.

Novozymes meddeler, at alle betingelser for overtagelsen af GroPep Ltd. nu er opfyldt. Transaktionen forventes afsluttet den 12. december 2006.

I fortsættelse af børsmeddelelse nr. 17 af 14. august 2006 kan Novozymes A/S ("Novozymes") i dag meddele, at forslaget om at erhverve 100% af de udstedte aktier i GroPep Limited ("GroPep") for AUD 2,05 pr. aktie er blevet godkendt. Overtagelsen, som vil blive gennemført gennem en "Scheme of Arrangement" (overtagelsesordning)1, var underlagt en række betingelser, som nu alle er opfyldt tilfredsstillende.

Den samlede pris til indehavere af GroPep-aktier og -optioner er cirka AUD 100 mio. (DKK 446 mio.)2. Transaktionsværdien svarer til cirka DKK 394 mio. på en kontant og rentebærende gældfri basis3. Betalingen forventes gennemført den 12. december 2006, som vil være den officielle overtagelsesdato.

Novozymes forventer, at GroPeps vil blive afnoteret fra den australske børs (ASX) den 28. november 2006. Virksomhedens nye navn bliver Novozymes GroPep Ltd. Virksomheden bliver et 100% ejet indirekte datterselskab af Novozymes og vil indgå i Novozymes' koncernregnskab pr. gennemførelsesdatoen.

Bemærkninger fra bestyrelsen
"Vi glæder os til at påbegynde integrationsprocessen og samarbejde med GroPeps dygtige og kompetente medarbejdere," siger Steen Riisgaard, administrerende direktør for Novozymes. "Købet af GroPep vil styrke Novozymes' position inden for rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske industri og i sidste ende give os en bred portefølje af ikke-animalske cellekulturmedier."

"Novozymes er en stærk partner, som med dette køb følger en langsigtet strategi. GroPep-holdet ser frem til de nye forhold, eftersom Novozymes tilfører ressourcer, som vil styrke forretningens vækst på en måde, som GroPep aldrig kunne have opnået alene. Vi vil kunne give vores kunder endnu bedre støtte og nye løsninger," siger Bob Finder, administrerende direktør for GroPep.

Strategisk match og synergier
GroPeps stærke position inden for insulin-like growth factors (IGF) vil udfylde et hul i Novozymes' række af cellekulturmedier. Kombineret med Novozymes' andre aktiviteter inden for dette område, rekombinant humant serumalbumin (rHSA) og rekombinant transferrin, vil dette give Novozymes en konkurrencefordel inden for ikke-animalske cellekulturmedier.

Opkøbet vil placere Novozymes som førende leverandør inden for et nyt forretningsområde med et interessant vækstperspektiv, nemlig rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske industri. Endvidere vil overtagelsen give Novozymes mulighed for at tilbyde en portefølje af kulturmedier, som kan erstatte de animalske produkter.

Overtagelsen af GroPep og kombinationen af aktiviteterne inden for rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske industri forventes at give følgende synergier:

  • Kommercielle synergier ved på sigt at kunne tilbyde et ikke-animalsk alternativ til animalske cellekulturmedier
  • Teknologiske synergier ved kombinationen af knowhow og ekspertise i GroPep, Novozymes Delta Ltd., Novozymes Biopharma AB og Novozymes

Desuden er den store viden inden for gæring, som danner grundlaget for GroPeps teknologi, et godt strategisk match for Novozymes.

"Biofarmaceutiske ingredienser" bliver et nyt forretningsområde i 2007
Overtagelsen af GroPep understøtter Novozymes' opbygning af et nyt forretningsområde inden for rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske industri. Fra og med 2007 vil Novozymes' omsætning af de aktuelle kommercielle ingredienser til den biofarmaceutiske industri blive rapporteret som et separat forretningsområde, der blandt andet vil omfatte salg af biofarmaceutiske proteiner (Novozymes Biopharma AS), rekombinant humant serumalbumin (Novozymes Delta Ltd.) og rekombinant IGF (Novozymes GroPep Ltd.). Det nye forretningsområde får navnet "Biofarmaceutiske ingredienser".

Fremtidsudsigter
Overtagelsen af GroPep forventes at have en mindre negativ virkning på Novozymes' økonomiske resultater for 2006. GroPep bliver inkluderet i de finansielle forventninger for 2007 som en del af Biofarmaceutiske ingredienser, som vil blive omtalt i koncernregnskabsmeddelelsen for 2006 den 25. januar 2007.


 

1 Nærmere oplysninger om overtagelsesordningen kan ses i børsmeddelelse nr. 17 af 14. august 2006, som kan hentes på www.novozymes.com

2 AUD/DKK 4,4572

3 Baseret på nettorentebærende aktiver i GroPep pr. 31. oktober 2006 på AUD 11,2 mio.