Per Månsson

Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Novozymes´ Executive Vice President og Chief Financial Officer, Per Månsson efter kortere tids sygdom afgik ved døden i fredags.

Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Novozymes´ Executive Vice President og Chief Financial Officer, Per Månsson efter kortere tids sygdom afgik ved døden i fredags.


Per Månsson havde ansvaret for Finance, IR, IT & Legal områderne. Per Månsson blev ansat i Novo Nordisk i 1993 og indtrådte i Novozymes´ direktion efter udskillelsen i år 2000.

Indtil en ny CFO er udpeget, varetager Vice President for Finance, Benny Loft, Per Månssons job.