Koncernregnskab for 2006

2006 blev et meget tilfredsstillende år for Novozymes. Vækst på 11% i indtjeningen, 8% i salget og frie pengestrømme på 1.058 mio. kr. levede til fulde op til forventningerne. Væksten forventes at fortsætte i 2007.

  • Salget i 2006 steg 8% til 6.802 mio. kr. fra 6.281 mio. kr. i 2005. Opgjort i lokal valuta var væksten 9%
  • Resultat af primær drift steg 11% til 1.340 mio. kr. mod 1.206 mio. kr. sidste år
  • Overskudsgraden i 2006 blev 19,7% mod 19,2% i 2005
  • Nettofinansomkostninger i 2006 beløb sig til 122 mio. kr. mod 56 mio. kr. i 2005
  • Årets resultat steg 6% til 911 mio. kr. fra 861 mio. kr. Reguleret for en negativ påvirkning relateret til medarbejderaktieoptioner var årets resultat 8% højere end i 2005
  • Resultat pr. aktie (udvandet) blev 14,09 kr., svarende til en stigning på 10% i forhold til sidste år
  • Frie pengestrømme før opkøb steg 7% til 1.058 mio. kr. fra 991 mio. kr. Frie pengestrømme efter opkøb udgjorde 581 mio. kr. i 2006
  • Afkast på investeret kapital (ROIC) steg til 20,2% fra 19,3% i 2005

Forventninger til 2007
Under forudsætning af valutakurser baseret på spotkurserne 24. januar 2007 forventes salget i 2007 at stige med 7-9% svarende til en vækst på 8-10% i lokal valuta. Vækst i resultat af primær drift forventes at blive 5-7%. Udviklingen i primær drift er negativt påvirket af udviklingen i valutakurser. Årets resultat forventes at stige med 5-7%, og frie pengestrømme før opkøb forventes i niveauet 800-900 mio. kr. For 2007 forventes aktietilbagekøb for op til 500 mio. kr. Der vil blive fremsat forslag på generalforsamlingen om udbetaling af udbytte for 2006 på 4,50 kr. pr. aktie.

”Vi er meget tilfredse med resultaterne for 2006,” siger Steen Riisgaard, administrerende direktør. ”Salget udviklede sig som forventet, og selv om prisudviklingen på råvarer og energi var imod os, gjorde vores produktivitetsforbedringer det muligt at levere en indtjening højere end oprindeligt forventet.
Vores indtjening har nået de langsigtede finansielle mål, og vi har derfor i løbet af 2006 øget fokus på at accelerere væksten i salget, både organisk og med opkøb. Vores ambition er at nå en omsætning på 10 mia. kr. i 2010. Det er en meget ambitiøs vision, som skal nås ved 8-9% organisk vækst inden for enzym- og mikroorganismeforretningen samt gennem flere opkøb. Vi fastholder samtidig de langsigtede finansielle mål.” 

Bestyrelsen har godkendt to nye incitamentsprogrammer til henholdsvis direktion og øvrige medarbejdere, der begge er relateret til opfyldelse af ambitionen om en omsætning på 10 milliarder i 2010. 

  

Download hele børsmeddelelsen her