Insideres handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens paragraf 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn

Relation/
kategori af

nærtstående

Handels-
dato

Transaktionens
karakter

Antal handlede
aktier
køb/salg stk.

Kursværdi

Kurt Anker Nielsen Næstformand i
bestyrelsen
30/1.2007 Aktieoptioner 2.068 208.868