Insideres handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens paragraf 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktion under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
kategori af
nærtstående
Handels-dato Transaktionens karakter Antal handlede
aktier
køb / salg stk.

Kursværdi

Arne W. Schmidt Koncerndirektør 26/1.2007 Aktier -20.000     10.032.600