Insideres handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens §28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af
nærtstående
Handels-
dato
Transaktionens 
karakter
Antal
handlede
aktier
køb/salg stk.
Kursværdi
Benny D. Loft Koncerndirektør og CFO, IT og Jura 13/2 2007 Aktieoptioner + 4.400
-  4.400
   651.200
2.175.800