Insideres handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens §28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/Kategory af
nærtstående
Handels-
dato
Transaktionens 
karakter
Antal
handlede
aktier
køb/salg
Kursværdi

Helle Foss Fogh

Steen Riisgaard

Hustru til Søren
Henrik Jepsen,
medarbejderrep.
i bestyrelsen

President and CEO

8/2 2007

9/2 2007

Aktier

Aktier

+ 300

- 15.000

148.500

7.530.000