Novozymes modtager erstatning for patentkrænkelse

Novozymes A/S tilkendes dobbelt erstatning samt advokatsalær og sagens omkostninger. Danisco dømt for bevidst at have krænket Novozymes' patent.

En føderal domstol i Delaware, USA dømte fredag den 16. februar 2007 Danisco til at betale en erstatning på USD 4.088.584 samt procesrenter for krænkelse af Novozymes’ amerikanske patent nr. 6.867.031, der omfatter Spezyme® Ethyl, et enzym til fremstilling af bioetanol. Retten fandt desuden, at Danisco havde krænket Novozymes’ patent med overlæg, og at sagen var enestående. Derfor fordoblede retten den tilkendte erstatning og idømte Danisco sagsomkostninger og advokatsalær. Den føderale domstol udstedte derudover et endeligt påbud til Danisco om ikke fremover at krænke Novozymes’ patent.

Sagen startede i marts 2005, da Novozymes anlagde sag mod Genencor International Inc., siden opkøbt af Danisco, for krænkelse af Novozymes’ patentrettigheder. Retstvisten omhandlede salget af Genencors produkt Spezyme® Ethyl til amerikanske bioetanolproducenter og virksomheder fra andre brancher.

I august 2006 konkluderede den føderale domstol i Delaware, at Spezyme® Ethyl krænkede Novozymes’ patentrettigheder. Danisco valgte som følge af denne dom at trække produktet tilbage fra markedet.

Kristian Merser, juridisk chef i Novozymes, udtaler:

“Vi er tilfredse med, at retten konkluderede, at Danisco med overlæg har krænket Novozymes’ patentrettigheder, og med at den udstedte et endeligt påbud til Danisco. Novozymes investerer mange penge i forskning og udvikling for hele tiden at kunne forbedre de produkter, vi leverer til vores kunder. Vores patenter beskytter denne investering og sikrer fair konkurrence mellem os og vores konkurrenter på markedet. ”

Erstatningen på 45 – 50 millioner kroner vil påvirke resultatet af den primære drift og nettoresultatet for 2007 positivt, forudsat at dommen ikke ankes. Desuden forventes de tilkendte, men endnu ikke fastsatte procesrenter, advokatsalærer og sagsomkostninger også at få en positiv effekt på Novozymes’ resultat.

Både Novozymes og Danisco har nu 30 dage til at anke afgørelsen.