Insideres handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens paragraf 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktion under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
kategori af
nærtstående
Handels-
dato
Transaktionens
karakter

Antal
handlede
aktier
køb/salg stk.

Kursværdi

Benny D. Loft Koncerndirektør og
CFO, IT og Jura
2/2.2007 Aktieoptioner + 400
-  400
  59.200
200.800