Ordinær generalforsamling 2007

Novozymes A/S afholdt i går ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår taget til efterretning.

Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:

  • Revideret årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
  • Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab (årsrapport), idet der udbetales et udbytte på kr. 4,50 pr. aktie a kr. 10
  • Genvalg af bestyrelsens seks generalforsamlingsvalgte medlemmer samt udvidelse af bestyrelsen ved nyvalg af Professor Mathias Uhlén, Kungliga Tekniske Högskolan, Stockholm 
  • Genvalg af PricewaterhouseCoopers
  • Beslutning om ændring af vedtægternes § 8.2 til følgende ordlyd:
    • ”Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.”
  • Bemyndigelse for bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen op til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf. Aktieselskabslovens §48

I sin mundtlige beretning havde bestyrelsesformand Henrik Gürtler blandt andet følgende kommentarer:

”Novozymes har igen haft et år med meget gode resultater og en forretning, der har udviklet sig positivt. Det er resultater, som vi kan være stolte af. Det er vores mål fremover at fokusere yderligere på toplinevæksten. For at sikre dette lancerede vi for lidt over et år siden et strategisk initiativ, hvor vi øgede investeringen til markedsudvidende aktiviteter. Nu følger vi op med en ny ekstern ambition for Novozymes’ toplinevækst, en omsætning på 10 mia. kr. i 2010.”

Omkring arbejdet med bæredygtig udvikling sagde Henrik Gürtler desuden:

”At Novozymes fortsat er med helt i front inden for bæredygtighed bekræftes ved, at Dow Jones Sustainability Indexes i 2006 – for sjette gang – vurderede Novozymes som den mest bæredygtige virksomhed inden for bioteknologi i både Europa og på verdensplan. Netop i dag bliver vi i Oslo udnævnt til ’Best in>

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Administrerende direktør Henrik Gürtler, Novo A/S (formand)

Direktør Kurt Anker Nielsen, tidl. adm. dir., Novo A/S (næstformand)

Senior Vice President Paul Petter Aas, Yara International ASA

Operator Arne Juul Hansen (medarbejderrepræsentant)

Administrerende direktør Jerker Hartwall, AarhusKarlshamn AB

Manager Søren Henrik Jepsen (medarbejderrepræsentant)

Laboratory Technician Ulla Morin (medarbejderrepræsentant)

Administrerende direktør Walther Thygesen, Hewlett-Packard, EMEA

Professor Mathias Uhlén, Kungliga Tekniske Högskolan

Direktør Hans Werdelin, tidl. adm. dir., Sophus Berendsen