Insideres handel med Novozymes A/S B aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens paragraf 28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktion under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/Kategori
af nærtstående
Handels-
dato
Transaktionens
karakter

Antal handlede

aktier
køb/salg

Kursværdi
Walther Thygesen Medlem af bestyrelsen 1/3 2007 Aktier + 1.400 686.700