Ændret omsætningsrapportering

I forbindelse med rapportering af resultat for 2006 annoncerede Novozymes, at man i 2007 ønskede at ændre i rapporteringen af omsætningen.

Med de øgede aktiviteter inden for løsninger til den biofarmaceutiske industri, er det besluttet at udskille disse aktiviteter i et selvstændigt forretningsområde for derigennem at øge transparensen.

Det nye forretningsområde benævnes ”Biofarmaceutiske ingredienser” og indeholder aktiviteterne i selskaberne Novozymes Delta, Novozymes GroPep, Novozymes Biopharma samt Novozymes’ forskningsprojekt inden for rekombinant human serum albumin (rHSA).

Historisk har omsætningen fra disse aktiviteter været rapporteret under andre tekniske enzymer. I tabel 1 herunder er oplyst den kvartalsvise omsætning for henholdsvis andre tekniske enzymer i gammel rapportering samt et split mellem tekniske enzymer og biofarmaceutiske ingredienser i ny rapportering.

Tabel 1. 

1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 2005 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 2006
Mio. kr.
Gammel rapportering
Andre Tekniske enzymer 374 425 442 479 1.720 476 490 520 625 2.111
Ny rapportering
Tekniske enzymer 359 400 428 458 1.645 453 469 505 550 1.977
Biofarmaceutiske ingredienser   15   25   14   21     75   23   21   15   75    134