Koncernregnskab for 1. kvartal 2007

Væksten i første kvartal 2007 var væsentligt højere end forventet. Salget steg 18%, resultat af primær drift 15%, mens væksten i periodens resultat var 30%. Som følge heraf opjusterer Novozymes forventningerne til 2007.

  • Salget i første kvartal 2007 steg 18% til 1.931 mio. kr. fra 1.633 mio. kr. i første kvartal 2006. Væksten opgjort i lokal valuta var 23% og eksklusive tilkøbt vækst 18%
  • Resultat af primær drift steg 15% til 359 mio. kr. fra 313 mio. kr. i samme kvartal 2006. Overskudsgraden blev 18,6% mod 19,2% i første kvartal 2006
  • Resultat før skat steg til 346 mio. kr. mod 265 mio. kr. i første kvartal 2006
  • Nettofinansomkostninger for første kvartal 2007 blev 13 mio. kr. mod nettofinansomkostninger på 48 mio. kr. i første kvartal 2006
  • Periodens resultat steg 30% til 254 mio. kr. fra 196 mio. kr. i samme periode sidste år
  • Resultat pr. aktie (udvandet) blev 3,99 kr. for perioden, svarende til en stigning på 34% i forhold til første kvartal 2006
  • Frie pengestrømme før opkøb udgjorde 308 mio. kr., på niveau med første kvartal 2006
  • Afkast på investeret kapital (ROIC) steg til 22,4% fra 18,4% i samme periode 2006
  • Kvartalsregnskabet for første kvartal 2007 er ikke påvirket af udfaldet af den netop afsluttede patentsag mod Danisco

Forventninger til 2007
Novozymes opjusterer forventningerne til 2007 under forudsætning af, at valutakurserne for selskabets vigtigste valutaer er uændrede i resten af 2007. De opdaterede forventninger til 2007 inkluderer påvirkningen fra erstatningen i patentsagen mod Danisco.
Forventningerne til væksten i salget øges i lokal valuta til 11-13% (fra 8-10%). Væksten i salget i danske kroner forventes at blive 8-10% (tidligere 7-9%). Resultat af primær drift forventes nu at stige 11-13% (tidligere 5-7%). Ligeledes øges forventningerne til stigningen i årets resultat til 11-13% (tidligere 5-7%). Forventningerne til frie pengestrømme opjusteres til 850-950 mio. kr. (fra 800-900 mio. kr.).

"Novozymes har fået en virkelig god start på 2007," siger Steen Riisgaard, administrerende direktør. "Salget i første kvartal 2007 har været ualmindelig godt og har givet en pæn vækst i indtjeningen. Den markante stigning i salget er både drevet af en højere vækst end forventet og af tidsmæssige forskydninger over året. På trods af den negative påvirkning fra lavere valutakurser giver udviklingen anledning til opjustering af forventningerne til salg og indtjening for 2007."

Læs den fulde børsmeddelelse her