Aktiekapital og stemmerettigheder

I henhold til gennemførelse af gennemsigtighedsdirektivets regler i dansk ret...

I henhold til gennemførelse af gennemsigtighedsdirektivets regler i dansk ret, herunder bekendtgørelse 226 af den 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser,  afgives hermed følgende oplysninger for så vidt angår det samlede antal stemmerettigheder og den samlede aktiekapital i Novozymes A/S.

Figur 1:

Aktiekapital (kr.) Stemmer Stemmer (%)
A-aktier     107.487.200 1.074.872.000       66,5
B-aktier 542.512.800    542.512.800   33,5
Total 650.000.000 1.617.384.800 100,0

Der henvises til Novozymes Rapporten 2006 for yderligere oplysninger.