Insideres handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens §28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn

Relation/kategori

af nærtstående

Handelsdato Transaktionens karakter

Antal handlede aktier

Køb/Salg (stk.)

Kursværdi
Hans Werdelin Bestyrelsen 27/8.2007 Aktier - 3.500 2.258.515