Koncernregnskab for 1. halvår 2007

Novozymes’ resultat for første halvår 2007 lever til fulde op til forventningerne. Salget steg med 14%, mens resultat af primær drift steg henholdsvis 20% inklusive engangsforhold og 9% baseret på ordinær drift.

Novozymes fastholder forventningerne til driften, mens forventningerne til årets resultat opjusteres.

  • Salget steg med 14% til 3.734 mio. kr. i første halvår 2007 fra 3.282 mio. kr. i samme periode 2006. Væksten var 18%, når salget opgøres i lokal valuta, og 14% eksklusive tilkøbt vækst
  • Resultat af primær drift steg 20% til 788 mio. kr. i første halvår 2007 fra 657 mio. kr. i første halvår 2006. Samlet godtgørelse fra Danisco relateret til en patentsag, som parterne afsluttede i andet kvartal 2007 (”engangsforhold”), påvirkede resultat af primær drift positivt med 75 mio. kr. Overskudsgraden inklusive engangsforhold blev 21,1% imod 20,0% i 2006
  • Resultat af primær drift eksklusive engangsforhold steg 9% i første halvår 2007. Overskudsgraden eksklusive engangsforhold blev 19,1% imod 20,0% i første halvår 2006
  • Nettofinansomkostninger for første halvår 2007 udgjorde 28 mio. kr. mod 66 mio. kr. i første halvår 2006 
  • Periodens resultat steg 29% til 570 mio. kr. i første halvår 2007 imod 443 mio. kr. i første halvår 2006. Væksten var 16% eksklusive ovennævnte engangsforhold 
  • Resultat pr. aktie (udvandet) for første halvår 2007 blev 8,95 kr., hvilket var en stigning på 33% i forhold til første halvår 2006
  • Frie pengestrømme før opkøb udgjorde 519 mio. kr. mod 600 mio. kr. i første halvår 2006
  • Afkast på investeret kapital (ROIC) steg til 24,1% fra 19,7% i samme periode 2006 

Forventninger til 2007
Novozymes fastholder forventningerne til driften i 2007 under forudsætning af, at valutakurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på det nuværende niveau resten af 2007. Forventningerne til 2007 inkluderer godtgørelsen fra ovennævnte patentsag. Der forventes en vækst i salget på 8-10% i danske kroner og 11-13% i lokal valuta. Resultat af primær drift forventes at stige 11-13% i danske kroner. Årets resultat forventes som følge af en reduktion i dansk selskabsskat nu at stige med 14-16% (tidligere 11-13%). Frie pengestrømme før opkøb forventes i størrelsesordenen 850-950 mio. kr. Tilbagekøb af egne aktier fortsættes inden for den oprindeligt annoncerede ramme på 500 mio. kr.