Koncernregnskab for 3. kvartal 2007

Tilfredsstillende vækst og indtjening for Novozymes. Salget steg 15% i de tre første kvartaler. Omregnet til danske kroner var væksten 11%. Resultat af primær drift steg 14%, udfordret af ugunstig valutakursudvikling og stigende råvare- og energipriser.

Produktivitetsforbedringer bidrog til den positive udvikling. Periodens resultat steg 21% inklusive engangsforhold. Novozymes fastholder forventningerne til 2007 i danske kroner.

 • Novozymes’ salg steg 15% i lokal valuta i de tre første kvartaler 2007. Opgjort i danske kroner steg salget med 11% til 5.594 mio. kr. fra 5.038 mio. kr. året før. Væksten i lokal valuta eksklusive tilkøbt vækst var 12%
 • Resultat af primær drift steg 14% til 1.149 mio. kr. for de tre første kvartaler 2007 fra 1.006 mio. året før. Overskudsgraden inklusive engangsforhold blev 20,5% mod 20,0% i 2006
 • Engangsforhold (godtgørelse fra afsluttet patentsag, jf. børsmeddelelse nr. 14/2007) påvirkede resultat af primær drift positivt med ca. 75 mio. kr. Resultat af primær drift eksklusive engangsforhold steg 7% de tre første kvartaler 2007
 • Nettofinansomkostninger var 75 mio. kr. mod 110 mio. kr. i de tre første kvartaler 2006
 • Periodens resultat steg 21% til 810 mio. kr. de tre første kvartaler 2007 mod 671 mio. i samme periode 2006. Væksten var 10% eksklusive engangsforhold
 • Resultat pr. aktie (udvandet) for de tre første kvartaler 2007 blev 12,73 kr., en stigning på 24% i forhold til samme periode 2006
 • Frie pemgestrømme eksklusive opkøb udgjorde 923 mio. kr. mod 960 mio. kr. for de tre første kvartaler 2006
 • Afkast på investeret kapital (ROIC) steg til 24,2% fra 20,6% i samme periode 2006

  Forventninger til 2007
  Novozymes fastholder forventningerne til 2007 i danske kroner under forudsætning af, at selskabets vigtigste valutaer fastholdes på det nuværende niveau resten af 2007. Forventningerne inkluderer årets engangsforhold og effekt af købet af Biocons enzymaktiviteter.
  Salgsvæksten forventes nu at blive 12-14% i lokal valuta mod tidligere 11-13%; i danske kroner fastholdes forventet salgsvækst på  8–10%.

Download hele børsmeddelelsen klik