Insideres handel nr. 16

I henhold til Værdipapirhandelslovens §28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn

Relation/kategori af nærtstående

Handelsdato Transaktionens karakter

Antal handlede aktier

Køb (+)/Salg

(-) (stk.)

Kursværdi (DKK)
Per Falholt    EVP, Research & Development 23/11 2007     Shares

- 1.000

- 2.000

   523.000

1.040.000