Opkøb af Philom Bios gennemført

Novozymes gennemfører opkøb af Philom Bios Inc.

Calgary, Alberta, Canada

Novozymes Biologicals Holding A/S har i dag meddelt, at kl. 00:01 den 10. december 2007 er 3.460.335 styk Philom Bios-aktier blevet gyldigt deponeret under det tilbud, Novozymes Biologicals Holding A/S, et 100% ejet datterselskab af Novozymes A/S, har fremsat med henblik på at overtage den samlede aktiekapital i Philom Bios (herunder aktier, der kan udstedes i forbindelse med udnyttelse af eventuelle optioner). Novozymes Biologicals Holding A/S har forpligtiget sig at købe disse aktier, som repræsenterer ca. 98% af aktierne i Philom Bios, og betaler for aktierne ved at stille tilstrækkelige midler til rådighed for depositaren til, at denne kan overføre betalingen til aktionærerne.

Novozymes Biologicals Holding A/S meddelte første gang, at selskabet havde til hensigt at fremsætte dette tilbud, den 31. oktober 2007 og udsendte købstilbud om overtagelse af aktiekapitalen til Philom Bio’s aktionærer den 2. november 2007.

Novozymes Biologicals Holding A/S vil nu udøve sine lovbestemte rettigheder i medfør af The Business Corporations Act (Saskatchewan, Canada) til tvangsindløsning af de resterende aktier i Philom Bios, som ikke er blevet deponeret under tilbuddet. Efter tvangsindløsningen har Novozymes Biologicals Holding A/S til hensigt, at Philom Bios ansøger de canadiske børsmyndigheder om at ophøre som rapporterende udsteder.

Aktiviteterne vil blive integreret i Novozymes’ eksisterende nordamerikanske og globale aktiviteter og indgå i Novozymes’ koncernregnskab med effekt fra den 11. december 2007.