Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens §28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Antal handlede aktier

Køb (+) / Salg (-)

Kursværdi (DKK)
Benny D. Loft Koncerndirektør og CFO 30/1-2008 Aktier

+ 451

174.537