Koncernregnskab for 2007

2007 var et rigtigt godt år for Novozymes. Året stod i vækstens tegn med højere end forventet salgsvækst på 14%.

De finansielle resultater var tilfredsstillende, særligt i betragtning af høje energi- og råvarepriser. Den ugunstige valutakursudvikling påvirkede resultaterne opgjort i danske kroner negativt. Vækst i indtjeningen var 11%. Frie pengestrømme var 963 mio. kr. Den høje salgsvækst forventes ay fortsætte i 2008 og fremover, hvorfor det er endeligt besluttet at udvide peoduktionen i USA.

 • Novozymes’ salg steg 14% i lokal valuta i 2007. I danske kroner steg salget med 9% til 7.438 mio. kr. fra 6.802 mio. kr. året før. Eksklusive opkøb var væksten 12% for 2007
 • Resultat af primær drift steg 11% til 1.481 mio. kr. i 2007 fra 1.340 mio. kr. året før. Engangsforhold (jf. børsmeddelelse nr. 14/2007) havde en positiv virkning på 75 mio. kr. Eksklusive engangsforhold steg resultat af primær drift 5%. Overskudsgraden inklusive engangsforhold var 19,9% mod 19,7% i 2006
 • Nettofinansomkostninger var 96 mio. kr. mod 122 mio. kr. året før
 • Periodens resultat steg 14% til 1.042 mio. kr. i 2007 mod 911 mio. kr. i 2006. Eksklusive engangsforhold var væksten 8%
 • Resultat pr. aktie (udvandet) for 2007 blev 16,47 kr., en stigning på 17%
 • Frie pengestrømme eksklusive opkøb var 963 mio. kr. mod 1.058 mio. kr. i 2006
 • Afkast på investeret kapital (ROIC) steg til 21,7% fra 20,2% i 2006

Forventninger til 2008
Under forudsætning af at selskabets vigtigste valutaer forbliver på spotkurserne den 23. januar 2008, har Novozymes følgende forventninger til 2008 (eksklusive 2007- engangsforhold):

 • Vækst i salget på 11-14% i lokal valuta, 8-11% i danske kroner
 • Vækst i resultat af primær drift på 2-5%
 • Vækst i årets resultat på 4-7%
 • Investeringer før opkøb på 800-950 mio. kr.
 • Frie pengestrømme før opkøb på 750-900 mio. kr.

Der vil blive fremsat forslag på generalforsamlingen den 5. marts 2008 om udbetaling af udbytte for 2007 på 5,00 kr. pr. aktie.

Læs hele fondsbørsmeddelelsen her