Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens §28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Antal handlede aktier

Køb (+)/ salg (- )

Kursværdi (DKK)
Peder Holk Nielsen EVP, Enzymes Business

7/2 2008

8/2

Aktier

Aktier

+ 2.500

+2.500

976.725

995.950