Koncernregnskab første kvartal 2008: Væksten fortsætter for Novozymes

2008 indledt med høj salgsvækst som fører til en opjustering i lokal valuta. Forventet salg af enzymer til vaskemidler og foder øges betydeligt. Trods ugunstig valutakursudvikling fastholdes forventningen til årets resultat i danske kroner.


Der var god udvikling i indtjeningen i kvartalet, og udviklingen i energi- og råvarepriser lå inden for forventningerne. Overordnet var første kvartals finansielle resultater meget tilfredsstillende, særligt i betragtning af den generelt ugunstige valutakursudvikling.
  • Novozymes' salg steg 11% i lokal valuta i første kvartal 2008. Opgjort i danske kroner steg salget med 5% til 2.026 mio. kr. fra 1.931 mio. kr. året før
  • Resultat af primær drift steg 4% til 372 mio. kr. fra 359 mio. kr. året før. Reguleret for valutakursudvikling var væksten ca. 13%
  • Overskudsgraden for kvartalet var 18,4% mod 18,6% året før
  • Periodens resultat steg 4% til 264 mio. kr. mod 254 mio. kr. i første kvartal 2007
  • Resultat pr. aktie (udvandet) blev 4,19 kr. for første kvartal, en stigning på 5%
  • Frie pengestrømme eksklusive opkøb var 221 mio. kr. mod 308 mio. kr. året før
  • Afkast på investeret kapital (ROIC) faldt til 19,3% fra 22,4% i første kvartal 2007

"2008 fortsætter i det høje vækstgear," siger Steen Riisgaard, administrerende direktør. "Vi har ikke set og ser ingen afmatning i salg eller indtjening, faktisk er første kvartal bedre end forventet, så vi øger salgsforventningerne til året. Men den faldende dollar udhuler fremgangen og reducerer årets vækst og indtjening i danske kroner. Det er ærgerligt, at forretningens stærke fremgang ikke kan ses direkte af resultaterne i danske kroner, for det går rigtig godt." 

Forventninger til 2008
Novozymes øger 2008-salgsvækstforventningen til 12-15% (fra 11-14%) i lokal valuta på baggrund af øget vækst inden for enzymer til vaskemidler og foder. Novozymes fastholder forventningerne til årets resultat og frie pengestrømme i danske kroner. 
Under forudsætning af, at selskabets vigtigste valutaer forbliver på det nuværende lave niveau resten af 2008, bliver salgsforventningen i danske kroner 6-9% (mod tidligere 8-11%) og forventet vækst i resultat af primær drift 1-4% (mod tidligere 2-5%) i danske kroner. Bemærk, at vækst i de finansielle resultater er beregnet på 2007-basis, eksklusive engangsforhold.