Koncernregnskab for første halvår 2008

Høj salgsvækst i første halvår

Halvvejs inde i 2008 er der fortsat høj salgsvæks inden for både enzymer og mikroorganismer, i alt 16% i lokal valuta. Periodens indtjening er tilfredsstillende trods lave realiserede valutakurser og høje råvarepriser. Årets salgsvækst og indtjening i lokal valuta forventes nu at ligge i den øvre del af det tidligere udmeldte interval. Derudover øges forventningerne i danske kroner som følge af det nuværende valutakursniveau.

 • Salget steg 16% i lokal valuta og 9% i danske kroner til 4.059 mio. kr. i første halvår 2008
  • 16% organisk vækst i andet kvartal, 12% organisk vækst for halvåret
  • Tocifret vækst inden for alle enzymområder i første halvår
  • Høj vækst inden for opkøbte aktiviteter
 • Bruttomarginen var 52,7% mod 52,8% for samme periode sidste år
 • Resultat af primær drift steg 5% til 749 mio. kr. i forhold til 2007, eksklusive engangsforhold (788 mio. kr. i 2007, inklusive engangsforhold)
 • Overskudsgraden for halvåret var 18,5% mod 19,1% i 2007, eksklusive engangsforhold
 • Periodens resultat steg 7% til 549 mio. kr. i forhold til samme periode 2007, eksklusive engangsforhold (570 mio. kr. i 2007, inklusive engangsforhold)
 • Frie pengestrømme før opkøb var 289 mio. kr. i perioden mod 519 mio. kr. i 2007

"Der er rigtig god fremdrift i forretningen, faktisk så god, at vi nu regner med at lande i den øvre ende af vores forventninger," siger administrerende direktør Steen Riisgaard. ”Og trods en udfordrende valutakursudvikling i første halvår og høje råvarepriser, så følger indtjeningen med væksten. Med sådanne resultater kan man ikke være andet end tilfreds.”

Forventninger til 2008
Novozymes justerer forventningerne til 2008 under forudsætning af, at selskabets vigtigste valutaer fastholdes på deres nuværende niveau i resten af 2008. Intervallet for forventet salgsvækst indsnævres til 13-15% (fra 12-15%) i lokal valuta. Desuden påvirker det nuværende kursniveau forventningerne i danske kroner positivt. Således øges forventet salgsvækst nu til 8-10% (fra 6-9%) i danske kroner. Forventet vækst i resultat af primær drift øges til 4-6% (fra 1-4%) og årets resultat til 6-8% (fra 4-7%). Bemærk, at vækst i de finansielle resultater er beregnet på 2007-basis, eksklusive engangsforhold.

Se hele selskabsmeddelelsen her