Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens §28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Antal handlede aktier

Køb (+)/ salg (- )

Kursværdi (DKK)
Peder Holk Nielsen EVP, Enzymes Business

18/9 2008

Aktieoptioner

- 10.200

4.980.550