Koncernregnskab for de første tre kvartaler af 2008

Rekordhøj salgsvækst fortsætter

Tre kvartaler inde i 2008 fortsætter den høje salgsvækst med 16% i lokal valuta. Også indtjeningen udviklede sig meget tilfredsstillende med en overskudsgrad på 18,5%. Årets forventede vækst i salg og indtjening øges i danske kroner som følge af gunstige valutakursniveauer.

 • Salget steg 16% i lokal valuta og 9% i danske kroner til 6.121 mio. kr. i de første 3 kvartaler
  • 15% vækst i loksl valuta i 3. kvartal (11% vækst i danske kroner)
  • 13% organisk vækst for hele forretningen i de første 3 kvartaler
  • 16% vækst i lokal valuta inden for enzymområderne i de første 3 kvartaler

 • 53,2% bruttomargin sammenlignet med 53,0% i samme periode 2007
 • Resultat af primær drift på 1.134 mio. kr., en stigning på 6%, eksklusive 2007-engangsforhold
 • Overskudsgrad på 18,5% i forhold til 19,2% i 2007, eksklusive engangsforhold
 • Periodens resultat steg 9% til 821 mio. kr., eksklusive 2007-engangsforhold
 • Frie pengestrømme før opkøb var 500 mio. kr. mod 923 mio. kr. i 2007
 • Rentebærende nettogæld var 1.580 mio. kr. sammenlignet med 1.769 mio. kr. ultimo 2007

"Salget bliver ved med at overgå vores forventninger, og det ser ud, som om vi når den højeste salgsvækst nogensinde,” siger administrerende direktør Steen Riisgaard. ”På trods af den turbulens, verden oplever i øjeblikket, fortsætter vores forretning med at levere flotte resultater både salgs- og indtjeningsmæssigt. Jeg er meget tilfreds med udviklingen. Det tegner til at blive et rigtigt godt år for Novozymes."

Forventninger til 2008
Novozymes øger forventningerne til 2008 i danske kroner som følge af gunstige valutakursniveauer. Under forudsætning af, at selskabets vigtigste valutaer fastholdes på deres nuværende niveau resten af året:

 • Øges forventet salgsvækst til 9-11% i danske kroner (fra 8-10%), og vækst i lokal valuta fastholdes på 13-15%
 • Øges forventet stigning i resultat af primær drift til 5-7% (fra 4-6%) i danske kroner
 • Øges forventet vækst i årets resultat til 7-9% (fra 6-8%) i danske krpner

Bemærk, at vækst i de finansielle resultater er beregnet eksklusive 2007-engangsforhold. Se bilag 9 og 10 for flere detaljer om forventningerne.

Download hele selskabsmeddelelsen her