Koncernregnskab for 2008

Godt 2008-resultat. Nye, øgede langsigtede mål. Vækstforventning til 2009.Høj salgsvækst for 2008 - 13% i lokal valuta. Årets indtjening var også meget tilfredsstillende. Lavere vækst i 4. kvartal. Vækstforventning til 2009 på 8–13% i danske kroner i et usikkert marked. Pos

 • 2008-salget steg 13% i lokal valuta og 10% i danske kroner til 8.146 mio. kr.
 • 5% salgsvækst i lokal valuta og 10% i danske kroner i 4. kvartal
 • Bruttomargin på 53,5% i forhold til 53,1% i 2007
 • Resultat af primær drift på 1.504 mio. kr., en stigning på 7%, ekskl. 2007-engangsforhold
 • Overskudsgrad på 18,5% i forhold til 18,9% i 2007, ekskl. 2007-engangsforhold
 • Årets resultat steg 8% til 1.062 mio. kr., ekskl. 2007-engangsforhold
 • Frie pengestrømme før opkøb på 755 mio. kr. mod 963 mio. kr. i 2007
 • Nettorentebærende gæld på 1.380 mio. kr. i forhold til 1.769 mio. kr. ultimo 2007
 • Egenkapitalandel på 45% ultimo 2008

"2008 blev et rigtigt godt år for Novozymes, så jeg er meget tilfreds med resultaterne," siger administrerende direktør Steen Riisgaard. "Lavere vækst i 4. kvartal peger på, at den økonomiske afmatning fortsætter i 2009, men ser vi længere frem, er der meget lovende tendenser og muligheder for os. Derfor øger vi ambitionsniveauet og vores langsigtede mål."

Forventninger til 2009
Der hersker fortsat stor usikkerhed omkring omfanget af den økonomiske afmatning, hvilket er forsøgt afspejlet i forventningerne. Forventningerne i danske kroner er positivt påvirket af de forventede valutakursniveauer for 2009. Under forudsætning af, at selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for spotkurserne 21. januar 2009, forventes:

 • 2009-salgsvækst på 8-13% i danske kroner og 3-8% i lokal valuta
 • Vækst i resultat af primær drift og årets resultat på hhv. 10-15% og 5-10% i danske kroner
 • Frie pengestrømme på ca. 100-300 mio. kr., reduceret som følge af høje investeringer

Nye langsigtede mål
Som følge af de gode resultater og de langsigtede tendenser øges de langsigtede finansielle mål til:

 • Organisk salgsvækst på over 10% p.a., plus vækst fra enzymer til omdannelse af biomasse
 • Overskudsgrad på over 20%
 • Afkast af investeret kapital på over 22%

Se hele koncernmeddelelsen her