Ledelsens handel med Novozymes A/S' B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens §28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Antal handlede aktier

Køb (+)/ salg (- ) (stk.)

Kursværdi (DKK)
Per Falholt EVP & CSO 26/2-2009 Aktieoptioner

+ 3.995

  591.260

26/2 2009 Aktieaktioner - 3.995 1.773.780