Ordinær generalforsamling 2009

Novozymes A/S afholdt i går ordinær generalforsamling, hvor følgende blev godkendt:

  • Den reviderede Novozymes Rapporten 2008, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
  • Anvendelse af overskud i henhold til Novozymes Rapporten 2008, idet der udbetales et udbytte på kr. 5.25 pr. aktie a kr. 10, en stigning på 5% i forhold til regnskabsåret 2007
  • Genvalg af bestyrelsens nuværende seks generalforsamlingsvalgte medlemmer
  • Genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor
  • Fornyelse af bemyndigelsen for bestyrelsen til frem til og med den 3. marts 2014 at foretage visse typer af kapitalforhøjelse, hvorved pkt. 6 i vedtægterne ændres tilsvarende
  • Bemyndigelse for bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen op til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf. aktieselskabslovens § 48

Download hele selskabsmeddelelsen