Delårsregnskab for 1. kvartal 2009

Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav økonomisk aktivitet.

Salget i 1. kvartal 2009 var påvirket af den globale økonomiske afmatning og en amerikansk bioethanolindustri i vanskeligheder, hvilket resulterede i et salg i lokal valuta på niveau med sidste år. Dette var lavere end forventet. Helårsforventningen til salget i lokal valuta er nu svagt positiv på baggrund af salget i 1. kvartal og lavere forventninger. Udviklingen i resultat og pengestrømme var bedre end forventet for kvartalet. Den forventede overskudsgrad for 2009 øges til 19-20%. De nuværende valutakurser reducerer forventet helårsvækst i resultat af primær drift i danske kroner. Forventningen til vækst i årets resultat fastholdes.
“Vi vidste fra starten, at 2009 ville blive et barsk år, og det blev så sandelig bekræftet af første kvartal. Omfanget af den globale økonomiske afmatning, som indikeret af kvartalet, har overrasket både os og vores kunder. Derudover faldt vores salg til den amerikanske bioethanolindustri, så salget endte under forventningerne,” siger administrerende direktør Steen Riisgaard. “Vi reducerer derfor vores forventning til salgsvæksten for 2009 til at være svagt positiv. Modsat forventer vi en pæn stigning i overskudsgraden. Samlet set er usikkerheden om fremtiden dog stadig betragtelig."