Ledelsens handel med Novozymes A/S B-aktier

I henhold til Værdipapirhandelslovens §28a skal Novozymes offentliggøre følgende transaktioner under Fondskode DK0010272129, Novozymes B-aktier under betegnelsen NZYM B.

Navn Relation/
Kategori af nærtstående
Handels-dato Transaktio-nens
karakter

Antal handlede aktier

Køb (+)/ salg (- ) (stk.)

Kursværdi (DKK)
Søren Henrik Jepsen Medarbejder-repræsentant i bestyrelsen 14/8 2009 Aktieoptioner

+ 700

  130.200

14/8 2009 Aktieaktioner - 700 318.850