Delårsregnskab for første halvår 2009

Resultat af primær drift steg 7% i 1. halvår 2009

Som forventet var salgsudviklingen under pres i 2. kvartal 2009. Den globale recession og den pressede amerikanske bioethanolindustri påvirkede Novozymes’ salg negativt. Salget i 1. halvår steg 3% i danske kroner, men faldt 3% i lokal valuta. Resultat af primær drift steg 7% og øgede dermed overskudsgraden til 19,3%. Salgsvæksten i lokal valuta for 2009 forventes fortsat at være svagt positiv. Helårsforventningerne til væksten i resultat af primær drift og resultat efter skat fastholdes ligeledes, hvorimod forventningerne til pengestrømme øges som følge af et lavere investeringsniveau.
 
“2009 er fortsat udfordrende her seks måneder inde i året. Markedsudsigterne er fortsat uklare, men vi fastholder vores forventning om en svagt positiv salgsvækst for året. Den seneste udvikling i dollarkursen gør dog, at vi må justere forventet salgsvækst i danske kroner,” siger administrerende direktør Steen Riisgaard. ”I forhold til vores udmelding efter første kvartal forventer vi nu endnu lavere vækst i omkostninger, så vi kan fastholde vores helårsforventninger til indtjeningen i danske kroner.”

Læs den fulde selskabsmeddelelse