Delårsregnskab for de første 3 kvartaler 2009

Forbedret salgsudvikling og 11% vækst i resultat af primær drift

  • Salget i de første 3 kvartaler 2009 steg 3% i danske kroner og faldt 2% i lokal valuta i forhold til samme periode sidste år
  • Isoleret set steg salget i 3. kvartal 2009 med 3% i danske kroner og 1% i lokal valuta i forhold til 3. kvartal 2008
  • Resultat af primær drift steg 11% til 1.257 mio. kr. for de første 3 kvartaler 2009 i forhold til samme periode sidste år
  • Overskudsgraden for de første 3 kvartaler 2009 steg til 20,0% sammenlignet med 18,5% for samme periode 2008
  • Den frie pengestrøm steg til 865 mio. kr. for de første 3 kvartaler 2009 mod 500 mio. kr. for  samme periode sidste år

Den forventede salgsvækst for 2009 fastholdes som svagt positiv i lokal valuta og mere end 2% i danske kroner. Helårsforventningerne til vækst i resultat af primær drift og resultat efter skat justeres til at ligge i den øvre ende af den tidligere udmelding, og forventningerne til frie pengestrømme øges, hovedsageligt som følge af et lavere investeringsniveau.

"Jeg er tilfreds med, at vi har haft en svag stigning i det underliggende salg i 3. kvartal; det støtter vores helårsforventninger til væksten. Vores indsnævrede margin for resultatforventningen er udtryk for et lavere usikkerhedsniveau, i hvert fald sammenlignet med vores forventninger efter 1. halvår,” siger administrerende direktør Steen Riisgaard. “Det er betryggende at se, at de bestræbelser, vi lægger i at opnå produktivitetsforbedringer, kombineret med en forsigtig tilgang til omkostninger, fortsat gavner driftsresultatet.”                 
                                                              Realiseret                                        Helårsforventninger

3 kvt. 2009

3 kvt. 2008

28. oktober*

13. august

Salg, mio. kr.

Salgsvækst, lokal valuta

Salgsvækst, kr.

6.281

(2)%

3%

6.121

-

Svagt positiv

> 2%

-

Svagt positiv

> 2%

Primær drift, mio. kr.

Vækst i primær drift

Overskudsgrad

1.257

11%

20,0%

1.134

 

18,5%

-

10-12%

~ 20%

-

7-12%

19-20%

Resultat eft. skat, mio. kr.

Vækst i resultat eft. Skat

893

 

9%

821

-

8-10%

-

5-10%

Nettoinvesteringer, mio. kr.

605

627

1.100-1.200

1.200-1.300

Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr.

865

500

400-500

300-400

Afkast af investeret kapital (ROIC)

20,7%

20,4%

~ 20%

~ 19%

Gns. USD/DKK

547

491

534

543

EPS (udvandet), DKK

14,17

13,01

-

-

* Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for spotkurserne 26. oktober resten af 2009.

Download hele meddelelsen her